Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ!

Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα, που φέρνει άμεσα την ακαδημαϊκή γνώση στην επιχειρηματική πρακτική και τον ηθικό σχεδιασμό.

Η επιστήμη των δεδομένων είναι ένα πεδίο που αφορά την κατανόηση των φαινομένων μέσα από τα δεδομένα και τον ανθρώπινο σχεδιασμό. Μια πράξη δημιουργίας, που περιλαμβάνει δεδομένα και ανθρώπινες επιλογές.

Η επιστήμη των δεδομένων φέρνει οφέλη, προκλήσεις και κινδύνους. Οφέλη σχετικά με τις ανακαλύψεις, προκλήσεις σχετικά με τη λογική πίσω από ένα μοντέλο δεδομένων και κίνδυνοι σχετικά με τον αντίκτυπο του μοντέλου στον άνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα. Ένας επιστήμονας δεδομένων πρέπει να στοχεύει σε ένα μοντέλο βασισμένο σε αξίες και βάσει ενός ηθικού σχεδιασμού.

Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι για το τι μπορεί να κάνει η επιστήμη των δεδομένων, εστιάζοντας στο «τι», το «γιατί» και το «πώς».

Το ΠΜΣ στην Επιστήμη των Δεδομένων είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  και του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η επιστήμη των δεδομένων είναι ένα σύνολο δεδομένων, διαδικασιών και μεθόδων που διαμορφώνουν τη διαδρομή προς χρήσιμες γνώσεις, ανακαλύψεις και αυξανόμενη κατανόηση της πραγματικότητας. μια πραγματικότητα που βασίζεται σε δεδομένα οποιουδήποτε τομέα ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, η Επιστήμη των Δεδομένων αναδύεται σε όλους τους κλάδους σε συνεχή βάση και το επιχειρηματικό δυναμικό της είναι ανάλογο με τη μεγάλη καμπύλη μάθησης μπροστά. Η εγγραφή στο MSc in Data Science θα επιτρέψει στους αποφοίτους να συμμετάσχουν σε διεπιστημονικές προσπάθειες τόσο στη βιομηχανία όσο και στην ακαδημία.

Πιο συγκεκριμένα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρέχει:

 1. Υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε θεωρητικούς και εφαρμοσμένους τομείς της Επιστήμης των Δεδομένων.
 2. Καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών και των τεχνικών που συλλέγουν, διαχειρίζονται, επεξεργάζονται και εξορύσσουν δεδομένα για την υποστήριξη και τη βελτίωση του στρατηγικού σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων σε πολλούς τομείς.
 3. Πρόσβαση σε ευκαιρίες αγοράς μέσω του δικτύου του προγράμματος MSc με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τη Βιομηχανία.
 4. Ευκαιρίες απασχόλησης και ισχυρή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και ελληνικά προγράμματα, λόγω της συμμετοχής των συντονιστικών ιδρυμάτων σε τέτοιες προσπάθειες.
 5. Καλύτερη τοποθέτηση στην αγορά εργασίας, μέσω εξειδίκευσης στην ανάλυση Big Data.

 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» αναγνώρισε από νωρίς τη σημασία της ανάλυσης δεδομένων και αφιέρωσε σημαντική προσπάθεια στον τομέα των μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το IIT βρίσκεται στην πρωτοπορία της έρευνας σε υποδομές μεγάλων δεδομένων και σημασιολογική τεχνητή νοημοσύνη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επί του παρόντος, το IIT συντονίζει πολλά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως το AI4Copernicus (έργο που αποσκοπεί στη γεφύρωση της τεχνητής νοημοσύνης με τον κόσμο της γεωσκόπησης, καθιστώντας την πλατφόρμα AI4EU AI-on-demand πλατφόρμα επιλογής για τους χρήστες δεδομένων του Copernicus κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας), PopAI (μια ευρωπαϊκή προσέγγιση θετικού αθροίσματος όσον αφορά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη στήριξη της επιβολής του νόμου και τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων),  VAST (έργο που φέρνει τις αξίες στο προσκήνιο στον τομέα της προηγμένης ψηφιοποίησης) ενώ συμμετέχει σε εθνικά έργα που σχετίζονται με μαζικά δεδομένα, όπως η εμβληματική δράση για τον SARS-CoV-2 Επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το IIT αλληλεπιδρά με άλλα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος από διαφορετικούς κλάδους, όπως το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου Fair4Fusion που προωθεί την ανοικτή πρόσβαση για δεδομένα σύντηξης στην Ευρώπη. Τέλος, το IIT δίνει προτεραιότητα στη στενότερη συνεργασία Έρευνας και Επιχειρήσεων με πρωτοβουλίες όπως το DICE- Centre of Excellence in Document Intelligence που χρηματοδοτείται από την EY Global. Στο πλαίσιο του DICE, οι ερευνητές και οι ερευνητικοί συνεργάτες του IIT διεξάγουν έρευνα για νέες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της συλλογής πληροφοριών εγγράφων, οι οποίες θα υιοθετηθούν ή/και θα εμπορευματοποιηθούν από την EY Global. Το αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας στο DICE είναι διπλώματα ευρεσιτεχνίας και επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Αποστολή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η  καλλιέργεια της επιστήμης και της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστημάτων πληροφορικής και των εφαρμογών τους καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων πληροφορικής σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης. Το τμήμα αναπτύσσει έρευνα αιχμής σε πολλούς τομείς της επιστήμης των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αναπαράστασης και διαχείρισης πληροφοριών, βάσεων δεδομένων με ειδικά χαρακτηριστικά (όπως αντικειμενοστρεφείς, χωρικές, χρονικές, XML, βάσεις δεδομένων γραφημάτων κ.λπ.), ροές δεδομένων, καθώς και συναφείς εφαρμογές (υπηρεσιοστρεφής πληροφορική, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διαχείριση σύνθετων δεδομένων κ.λπ.). Το τμήμα συντονίζει και συμμετέχει σε περισσότερα από 33 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, με σημαντικά αποτελέσματα τόσο σε επιστημονικές δημοσιεύσεις όσο και σε τελικά προϊόντα/υπηρεσίες.

 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ανοίξει προοπτικές σταδιοδρομίας σε διάφορους τομείς και ρόλους όπως:

Πεδία Ρόλοι Διδακτορικό & έρευνα

 

 1. Εταιρείες διαχείρισης δεδομένων
 2. Εταιρείες στατιστικής/ανάλυσης δεδομένων
 3. Εταιρείες λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου
 4. Διεθνείς οργανισμοί ασφάλειας
 5. Εταιρείες εξόρυξης δεδομένων και κειμένου
 6. Μέσα μαζικής ενημέρωσης

 

 1. Αναλυτής δεδομένων
 2. Αρχιτέκτονας Μεγάλων Δεδομένων
 3. Βιοπληροφορικός
 4. Προγραμματιστής SQL
 5. Επιστήμονας δεδομένων
 6. Επιχειρηματικός Αναλυτής
 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος, οι απόφοιτοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σχετικές θέσεις σε ερευνητικά έργα, που προκηρύσσονται τακτικά από το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο των κοινών διδακτορικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου με Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ.