Αιτήσεις

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, το ΠΜΣ στην Επιστήμη των Δεδομένων θα δεχτεί μέχρι τριάντα (30) φοιτητές. Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων στην εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ή και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι για το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025 καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους από την Πέμπτη 18 Απριλίου έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 το αργότερο ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης https://msc-data-science.uop.gr/apply/

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων: θα γίνουν δεκτοί μέχρι τριάντα (30) φοιτητές. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις σπουδές τους, αλλά αναμένεται να έχουν αποφοιτήσει μέχρι την έναρξη του Προγράμματος στις αρχές Οκτωβρίου 2024. Όλα τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν κατά την εγγραφή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι για το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025 καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους από την Πέμπτη 18 Απριλίου έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 το αργότερο ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης https://msc-data-science.uop.gr/apply

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Προγράμματος, Αγάθη Καραδήμα, τηλ. 210 650 3216, e-mail: DataScience [at] iit.demokritos.gr

Το ΠΜΣ στην Επιστήμη των Δεδομένων έχει σχεδιαστεί κυρίως για επαγγελματίες και πτυχιούχους της Επιστήμης και της Μηχανικής. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις σπουδές τους, αλλά αναμένεται να έχουν αποφοιτήσει μέχρι την έναρξη του Προγράμματος στις αρχές Οκτωβρίου 2024. Όλα τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν κατά την εγγραφή.

Απαραίτητα προσόντα

 • Σχετικό πτυχίο Πανεπιστημίου Επιστήμης ή Μηχανικής, κατά προτίμηση στην Επιστήμη των Υπολογιστών, τα Μαθηματικά, τη Στατιστική, τη Χρηματοοικονομική, την Οικονομία, την Επιχειρησιακή Έρευνα ή ισοδύναμα.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες

 • Εμπειρία στην εργασία με δεδομένα
 • Εμπειρία προγραμματισμού
 • Υπόβαθρο στη στατιστική ανάλυση
 • Βασική εμπειρία ανάλυσης δεδομένων

Οι υποψήφιοι για τον ακαδημαϊκό έτος 2024/2025 καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους από την Πέμπτη 18 Απριλίου έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 το αργότερο ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης https://msc-data-science.uop.gr/apply

Για τη συμπλήρωση της αίτησής σας θα χρειαστείτε:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV) στα αγγλικά
 • Αντίγραφα όλων των πτυχίων / πανεπιστημιακών πτυχίων που έχουν ληφθεί
 • Αναλυτική βαθμολογία στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτογραφία υποψηφίου
 • Δύο συστατικές επιστολές (Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που είναι πρόθυμα να τους παράσχουν συστατική επιστολή) Α
 • πόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Certificate of Proficiency in English από το University of Michigan/Cambridge, TOEFL, IELTS ή άλλο ισοδύναμο)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 • Απόδειξη επαγγελματικής πείρας (εάν υπάρχει)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα

 • Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση;

Αυτό το μεταπτυχιακό είναι ένα διετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης που αποτελείται από δύο εξάμηνα μαθημάτων κι ένα εξάμηνο που αφιερώνεται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ στην Επιστήμη των Δεδομένων λειτουργεί με απογευματινά μαθήματα. Είναι ιδανικό για μεταπτυχιακούς φοιτητές μηχανικών, μαθηματικών, στατιστικής, οικονομικών, οικονομικών, επιχειρησιακής έρευνας και σχολών πληροφορικής που θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

 

 • Ποιες είναι οι προθεσμίες για την αίτησή μου;

Οι υποψήφιοι για τον κύκλο 2024/2025 καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από την Πέμπτη 18 Απριλίου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 το αργότερο. Παρακαλείσθε να αφιερώσετε επαρκή χρόνο για την ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονική σας αίτησης. Μόνο οι αιτήσεις που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μπορούν να ληφθούν υπόψη από την επιστημονική επιτροπή του ΠΜΣ. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων που είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 • Ποιες είναι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του ακαδημαϊκού έτους;

Η ημερομηνία έναρξης είναι η 1η Οκτωβρίου 2024. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30ή Ιουνίου 2025.

 

 • Ποια είναι η διάρκεια του ΠΜΣ;

Το ΠΜΣ Επιστήμη των Δεδομένων έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει ενάμιση χρόνο (1 1/2) με πλήρη παρακολούθηση.

 

 • Ποιο είναι το κόστος των διδάκτρων για το πτυχίο;

Τα δίδακτρα για όλους τους φοιτητές (Εσωτερικού και Εξωτερικού) ανέρχονται συνολικά σε 3.000 ευρώ και για τα τρία εξάμηνα των σπουδών τους.